top of page
van meervoudige intelligentie naar passend onderwijs

HOOGBEGAAFDHEID

 

 

Kinderen die meer aankunnen dan het reguliere programma biedt, verdienen een uitdaging op niveau. Het is belangrijk dat deze kinderen de ruimte krijgen hun talenten te benutten om de wereld om hen heen te ontdekken.

 

Door aandacht te geven aan die talenten van kinderen groeit hun zelfvertrouwen en hun welbevinden. Onder die omstandigheden komen kinderen tot bloei en kunnen het mooiste van zichzelf laten zien.

 

 

MICAMUNDO helpt een onderwijsprogramma op te zetten waarbij hoogbegaafde leerlingen uitgedaagd worden en kunnen groeien.

    bottom of page