top of page

OUDERS

Ik bied persoonlijke begeleiding aan begaafde kinderen die, om welke reden dan ook, in het reguliere onderwijs niet de kans krijgen om te laten zien wat ze in huis hebben. Omdat ze daar geen ruimte voor krijgen of durven te nemen. Omdat ze niet gezien worden. Omdat hun talenten niet passen in de cultuur van CITO-toetsen en scores.

Dit kan zich gaan uiten in wisselende resultaten op school, boosheid, het niet meer naar school willen, teruggetrokken gedrag, buikpijn.

Dit kan leiden tot de volgende problemen:

- onderpresteren

- faalangst

- negatief zelfbeeld

- extreem perfectionisme

- moeite met emotieregulatie

- gedragsproblemen

Mijn aanpak gaat uit van de talenten van een kind. Samen gaan we kijken hoe je die zo goed mogelijk in kunt zetten, zowel op school als in het dagelijks leven. Door deze positieve benadering gaan kinderen zich competenter voelen en groeit hun zelfvertrouwen. Ze staan steviger in hun schoenen en durven beter te vertrouwen op wie ze zijn en wat ze kunnen.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Eén-op-één-begeleiding / leerhulp

 

Er vindt een kennismakingsgesprek (en indien nodig een vervolggesprek) plaats waarin ik samen met uw kind ga kijken of het klikt en of ik iets voor hem/haar kan betekenen. Daarna stel ik een plan op met doelen waar we tijdens de bijeenkomsten aan gaan werken. De doelen worden klein, realistisch en concreet opgesteld. Vaak blijken problemen gekoppeld aan school(prestaties). Waar nodig kan leerstof een aandachtspunt zijn tijdens de begeleiding.

De begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats in de natuurlijke omgeving rondom onze boerderij in Veldhoven van waaruit ik werk. De natuur straalt rust uit en biedt vertrouwen. In de natuur is geen goed of fout en dit geeft een basisgevoel van vertrouwen. Bovendien biedt de natuur een rijke leeromgeving en veel aanknopingspunten om op onderzoek uit te gaan en in gesprek te komen. 

Begeleiding op school

 

Het is ook mogelijk dat er begeleiding op school plaats vindt. Dit kan in de vorm van leerhulp tijdens één-op-één-begeleiding maar ook door coaching van de betrokken leerkracht of in de vorm van teamtraining over het bieden van uitdagend onderwijs voor begaafde leerlingen.

​​

1350131994wxk20.jpg
    bottom of page