top of page

SCHOLEN

Ik denk graag mee met scholen over het verrijken van het onderwijs en het creëren van een uitdagende leeromgeving voor begaafde leerlingen. Dat kan door het (helpen) opzetten van een plusklas. Maar ook door te kijken welke mogelijkheden er al in het bestaande curriculum liggen zodat mogelijk met kleine aanpassingen al een groots effect bereikt zou kunnen worden.

BEGELEIDING LEERKRACHTEN

 

Ik ondersteun leerkrachten bij het bieden van passend onderwijs aan begaafde leerlingen. We kijken samen naar de onderwijsbehoeften van een leerling en de mogelijkheden die het bestaande curriculum biedt. Waar nodig wordt dit aanbod op maat uitgebreid.

 

TEAMTRAININGEN

 

Ik geef teamtrainingen op het gebied van:

- uitdagend onderwijs

- taxonomie van Bloom

- talentontwikkeling (Howard Gardner)

- mindset (Carol Dweck)

De training kan naar wens en behoefte van de school aangepast en aangevuld worden.

THEMATISCHE SCHOOLPROJECTEN

Daarnaast verzorg en begeleid ik thematische schoolprojecten waarbij talentontwikkeling en een uitdagende leeromgeving de basis vormen.

Ik vertel hier graag meer over tijdens een vrijblijvend gesprek.​

colour-pencil-background-8825-hd-wallpapers.jpg
    bottom of page