top of page
van meervoudige intelligentie naar passend onderwijs

TALENTEN

 

Hoewel er op school vaak gekeken wordt naar je talent op het gebied van taal, rekenen en spelling is er zoveel meer waar je als kind goed in kunt zijn. Verschillende manieren waarop je uit kunt blinken.

De kracht van goed onderwijs zit in het aanspreken van deze talenten bij kinderen. Door gebruik te maken van specifieke werkvormen worden kinderen uitgedaagd om met hun talenten kennis en vaardigheden te vergroten, om zich competent te laten voelen waardoor hun zelfvertrouwen vergroot.

 

MICAMUNDO helpt leerkrachten om deze talenten bij kinderen te ontdekken om uitdagend en passend onderwijs te kunnen bieden.

 

 

 

 

 

 

 

    bottom of page